10. Toren van Oud

Oorspronkelijk ontwerp: J J P Oud

Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Hofman en Archipelontwerpers

Opdrachtgever: Euraco Vastgoed

Fotografie: Peter van Oosterhout

De zogenaamde ‘Toren van Oud’ uit 1969, naast het congresgebouw World Forum in de wijk Zorgvliet, dankt zijn naam aan zijn ontwerper, architect Jacobus Johannes Pieter Oud. De 18 verdiepingen tellende toren kenmerkt zich door zijn driehoekige vorm met in het midden een betonnen kern. In deze kern bevinden zich onder andere de schoorstenen van het naastgelegen congresgebouw en de ontsluitingen van de verdiepingen. Zeer markant aan de toren zijn de doorlopende glaspartijen met daaronder de gele bakstenen borstweringen.

Door de minimale plattegronden van de toren was het haast onmogelijk om hier een passende functie in te herbergen. De architect is de grote uitdaging aangegaan en is gekomen met een ingenieus ontwerp. Door de toren op te dikken ontstaan bruikbare plattegronden. Door tevens de toren te verhogen zullen de oorspronkelijke verhoudingen gelijk blijven. De indrukwekkende staalconstructie die toegepast wordt, maakt dit mogelijk. Aan deze nieuwe constructie worden de nieuwe gevelpanelen opgehangen. De nieuwe gevels zijn een moderne versie van de bestaande gevels. Het karakteristieke beeld wordt gereconstrueerd; de typerende overhoekse transparantie van de toren blijft gehandhaafd.

De commissie spreekt haar waardering uit voor de zorgvuldige detaillering van de gevels, in het bijzonder over de vrijwel onzichtbare oplossing van de nieuwe constructie en de isolatie- en ventilatie maatregelen.

Luister ook de Podcast Strijd om de Toren over de renovatie van dit gebouw.

In het jaarverslag: .05 Catsheuvel 4-18 – ‘Toren van Oud’


Meer over de route

Deze tegel is een onderdeel van de Welstand Fietstour samengesteld op basis van het jaarverslag 2015-2018 van de Welstands- en Monumentencommissie Den Haag.

Hier vindt u de gehele route