Welstand fietstour

Fietskaart Welstands- en Monumentencommissie

In juni 2019 presenteerde de Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag haar jaarverslag over 2015-2019. Als aanvulling hierop is dit jaar een fietskaart gepubliceerd, met daarop een route van 13 kilometer. Deze route leidt u langs een selectie van 13 bouwwerken uit het jaarverslag. Deze bouwwerken heeft de commissie in die periode ter advisering beoordeeld. De commissie bewaakt de esthetische kwaliteit van een gebouw en de omgeving.

De fietsroutekaart is op te vragen via welstand@denhaag.nl

Of download hier :

 

Kaart

  • Alles
  • welstand

Meer weten over welstandsbeleid?

Federatie Welstand is het kennisinstituut over welstandsbeleid. De website bevat een schat aan informatie over verschillende vormen en de voor en tegens daarvan.

Zie de website voor meer informatie

Meer activiteiten Maand van de Architectuur

Wil je nog meer zien of doen in het kader van de Maand van de Architectuur? Tussen 21-8 en 21-9 publiceren we elke week in Den Haag Centraal een nieuwe, bijzondere, route om te lopen of te fietsen. Of kijk op www.dvda-denhaag.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Afdeling Welstand- en Monumentencommissie, Gemeente Den Haag, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds 1818 en BNA en vele anderen.

Welstand- en Monumentencommissie

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte, en monumenten.

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Een bouwplan waarvoor een vergunning nodig is, wordt in de meeste gevallen getoetst aan de Welstandsnota. De Welstandsnota wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Het bevat de criteria en kaders waaraan het uiterlijk van een bouwplan moet voldoen. De gemeente kan uw aanvraag aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen voor advies.

Wanneer u een vergunning aanvraagt en het bouwplan aan de commissie moet worden voorgelegd, dan gebeurt dit automatisch. U hoeft zelf geen contact met de commissie op te nemen.

 

Hoe werkt het?

Loop of fiets de route. Scan bij elke stop de QR code op de grond. En luister op elke plek naar deze unieke ervaring!