9. Transformatie First church of christ scientist’

Oorspronkelijk ontwerp: H P Berlage

Ontwerp transformatie: Zeeuwse Jongens

De voormalige ‘First church of christ scientist’ is van de hand van H.P. Berlage. Het gebouwencomplex, bestaande uit een kerk, vergaderzaal, kosterswoning en school wordt getransformeerd naar kantoor met expositie- en studioruimten. De commissie heeft waardering voor de zorgvuldige aanpak voor de transformatie van dit rijksmonument.

Ten behoeve van de functiewijziging wordt nieuwbouw in de tuin voorgesteld. Daarnaast zijn verschillende aanpassingen in het oorspronkelijke en monumentale interieur noodzakelijk. Het interieur is een ‘Gesammtkunstwerk’. Interieur en architectuur vormen een perfecte eenheid.

Door de uitbreiding met een parkeergarage en een (deels ondergronds) kantoordeel vorm te geven als een deel van de tuininrichting – met muurtjes en terrassen gebruik makend van het oplopende terrein en met begroeiing en grasdaken ingepast in het tuinontwerp – wordt de uitbreiding een bijna vanzelfsprekend onderdeel van het bestaande geheel. Dit geldt ook voor de toegang tot de garage. De toevoeging respecteert het monument en zijn context en wordt daar een onderdeel van.

Het monumentale interieur van de kerkzaal wordt op onderdelen aangepast ten behoeve van een tentoonstellingsfunctie. Door het behoud van een significant deel van de kerkbanken en de vormgeving van de nieuwe elementen, blijft de bijzondere integratie van de ruimte en het interieur van de kerkzaal behouden. De voorgestelde aanpassingen respecteren de structuur en het fraaie interieur van het monument.

In het jaarverslag: .01 Andries Bickerweg 1a en 1b


Meer over de route

Deze tegel is een onderdeel van de Welstand Fietstour samengesteld op basis van het jaarverslag 2015-2018 van de Welstands- en Monumentencommissie Den Haag.

Hier vindt u de gehele route