8. Transformatie Arabian-American Oil Company

Oorspronkelijk ontwerp: J.W. Janzen

Ontwerp transformatie: KOW

Fotografie: Koopmans, Collectie Rike Hesselink, KOW

De voormalige Arabian-American Oil Company, uit de jaren 50, gebouw Sorghvliet, wordt getransformeerd naar 85 eigentijdse appartementen.

Belangrijke kenmerken van dit kantoorgebouw zijn een duidelijke ritmiek in het gevelbeeld, de toepassing van beton en de karakteristieke detaillering (o.a. wiebervormige hekwerken) in het in- en exterieur. Toegevoegd hieraan worden penthouses, buitenruimten in de voor- en achtergevels, balkons op de verdiepingen, trappen die leiden naar voortuintjes op de begane grond en een opbouw aan de rechterzijde van het gebouw. Tevens worden alle kozijnen vervangen. De verschillende toevoegingen voegen zich vanzelfsprekend binnen het kenmerkende ritme van de sterk verticale geleding van het oorspronkelijke gebouw. Veel details waaronder de marmeren trap en de glazen liftkooi blijven behouden.

In het jaarverslag: .14 Laan van Meerdervoort 55


Meer over de route

Deze tegel is een onderdeel van de Welstand Fietstour samengesteld op basis van het jaarverslag 2015-2018 van de Welstands- en Monumentencommissie Den Haag.

Hier vindt u de gehele route