8. Kasteel Duinstraat en Lindoduin

Kasteel Duinstraat:

In 1903 leidde een grote reorganisatie bij de politie tot een verdubbeling van het aantal personeelsleden en werd er besloten dat politie en brandweer in één complex gehuisvest moesten worden. Dit was de aanleiding voor het bouwen van het nieuwe politiebureau, ter vervanging van het bureau aan de Keizerstraat. Hiervoor werd een raadscommissie ingesteld die constateerde dat er: ‘Te Scheveningen veel brandgevaarlijke gebouwen zijn, dat de visschershaven in de toekomst aan de Brandweer zekere eischen zal stellen, dat ’s zomers de hotels, waaronder hooge, een groot aantal gasten herbergen, en verschillende openbare vermakelijkheden, zoals een circus, Seinpost, enz., het brandgevaar vermeerderen’. Daarom werd er op advies van deze raadscommissie een groter complex gebouwd dan in eerste instantie bedacht was.

Eind 20ste eeuw blijkt dat het complex aan de Duinstraat niet meer voldoet aan de huidige eisen voor kantoor- en werkruimte. Daarom vindt er tussen 2004 en 2006 een renovatie plaats waarbij tevens een parkeerkelder aan het complex wordt toegevoegd. Bij het uitgraven hiervan wordt echter een bijzondere vondst gedaan wanneer twee oude cellen worden blootgelegd. Deze werden in het verleden gebruikt voor de opsluiting van dronken arrestanten, bij de verbouwing in 1980 dicht gegooid en sindsdien vergeten.

Het complex, dat inmiddels de status van Rijksmonument heeft ontvangen, is gebouwd tussen 1905 en 1909 naar ontwerp van stadsarchitect A.A. Schadee en huisde sindsdien zowel de politie als de brandweer van Scheveningen. Naast de karakteriserende torentjes bij de poort, beschikt het pand over mooie details in de gevel. Zo zijn er boven de entree bloemen verwerkt in de ornamentiek en is de typerende Haagse ooievaar afgebeeld.
Ook in het interieur is het karakter nog terug te zien. Zo is de algemene entreehal voorzien van de originele aardewerk vloertegels en ook is de bordestrap in de centrale hal nog in volle glorie behouden gebleven.

Stadsherstel is al bekend met het complex. In 2013 kochten we de rechtervleugel, de voormalige brandweerkazerne. Hier zijn in 2016 zeven mooie appartementen opgeleverd.

Tot begin dit jaar was de linkervleugel in gebruik door de politie. Stadsherstel realiseert hier een combinatie van drie appartementen en kantoorruimtes.

Lindoduin

De renovatie van Lindoduin is genomineerd voor de Berlagevlag en Wimpel. Zie link. Kijk even aan de overkant en stem!


Meer over de route


De bovenstaande plek is onderdeel van de fietsroute Architectuur langs de kust