(UN)just peace audiotour

  • Fietstocht kan op elk moment gestart worden
  • Audiotour (English) door Den Haag op eigen initiatief
  • Fietstocht duurt ongeveer 3 uur
  • Kosten: gratis!
  • Adres: Koningin Julianaplein 10, Den Haag
  • Neem je eigen fiets mee
  • Elk hoofdstuk ook apart te luisteren

(UN)just Peace is een tour door Den Haag, waarin op eigen initiatief Haagse architectuur ontdekt kan worden. De stedelijke identiteit van Den Haag is verbonden met het “supra-national political project van de Verenigde Naties. Van het Vredespaleis tot het Internationaal Strafhof, van Europol tot het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië, de architectuur van de stad materialiseert de evolutie van de westerse waarden van internationalisme, democratie en rechtvaardigheid. De verhalen waarmee Den Haag zichzelf heeft gedefinieerd sinds de 19e eeuw benadrukken de stedelijke en economische ontwikkeling in relatie tot internationale diplomatie en vrede. Toch is de welvaart van de stad verraderlijk verbonden met de economie van oorlog. De imagoverandering van Den Haag als een stad van Vrede, Justitie en Veiligheid geeft zichtbaarheid aan deze verbinding terwijl de Internationale Zone centraal staat.

Door de relatie tussen planning en ideologie rond oriëntatiepunten in de internationale zone te volgen, onthult (UN)just Peace de militaire economieën, technologieën en gebieden die verbonden zijn met deze architectuur. Van de horizon van grenzen tot het terrein waarop we lopen. De tour licht toe hoe wordt gestreefd naar totale militarisering door propaganda van veiligheid onder de aandacht te brengen.

De audiotours zijn ontwikkeld door Lodovica Guarnieri voor Stroom Den Haag. Audiotours zijn beschikbaar voor: