Steden ten gunste van de natuur

De bevolking in Den Haag groeit. Er komen steeds meer huizen in en om te stad. Al die huizen, staan op plekken waar eigenlijk natuur was. Ooit. Steden worden momenteel gebouwd ten koste van de natuur. Waarom kunnen we niet steden bouwen ten gunste van de natuur? Bijvoorbeeld boven de brug, zoals in mijn ontwerp. Het liefst van levend organisch materiaal, waarbij eerst anorganisch materiaal ondersteunt om het organische materiaal te laten groeien. En als het organische materiaal dan gegroeid is, kan het anorganische materiaal weer op een andere plek een huis laten groeien. Zo krijgen verschillende vogels, vlinders en bijen weer meer mooie plekken om te wonen en kunnen voorbijgangers genieten van de prachtige natuur.