De StaenDen Haegsche Tuinen

Nieuwe gebouwen hebben als opzet momenteel een levensduur van 30 jaar. Hierdoor gaat in een stad steeds een heleboel groen verloren – bomen in de buurt moeten wijken of lijden onder de (ver)nieuwbouw. Met een goed oog op toekomstige noden kunnen wel unieke staande tuinen ontworpen worden voor een veel langere periode. Tuinen die op een vaste draagconstructie staan, onderling verbonden, waaronder eventueel (ver)nieuwbouw kan plaatsvinden. De draagconstructie is voorzien op het extra gewicht van de tuinen. De tuinen kunnen per gebouw als park of als tuinbouw opgevat worden. Dit levert vele voordelen op: meer groen in de stad (waardoor o.a. criminaliteit daalt), een unieke manier om zich te verplaatsen in de stad in een park (veilig weg van auto’s en ander verkeer), toegankelijk voor mindervaliden, volop ontspanningsruimten, opvang en gebruik van hemelwater, luchtzuivering, wonderbaarlijke skyline, energiebesparing voor het onderstaande gebouw (warmte in winter, koeling in zomer), … Bovendien worden wijken zo een attractie voor bezoekers (korte en/of lange termijn) en vastgoed stijgt in waarde. De uitvoering kan gefaseerd gebeuren n.a.v. nieuwbouw waarbij een staande tuin als voorwaarde van de bouwvergunning geldt (subsidie van de stad/provincie/staat mogelijk).