sporten op niveau

Er zijn sportvelden / sportcomplexen die historisch gegroeid zijn op locaties waar nu vooral ouderen wonen en weinig mensen die nog aan sport doen. Dat is niet efficiënt en verspilling in een stad die schreeuwt om woningen. Eén van de primaire levensbehoeften is toch een dak boven het hoofd. Als voorbeeld het complex aan de Van Alkemadelaan / Klatteweg in Den Haag waar meerdere sportvelden en een weinig gebruikte kwekerij door te combineren een woningbouwterrein van honderden m2 oplevert. Deze locatie is zelfs goed geschikt voor hoogbouw tegen het duin aan. Per wijk een actieplan maken waar mogelijk meervoudig gebruik van grond te behalen is om geschikt te maken voor woningbouw. ER IS WONINGNOOD – DOE ER WAT AAN dit is een déstabiliserende factor in ons democratisch ontwikkeld systeem.