Shared Living – Gedeelde eerste prijs professionals

Gedeelde eerste prijs professionals: Merel Paes – Shared Living

Nog steeds groeit het aantal mensen in de stad. Het aantal woningen is beperkt en er is weinig ruimte om nieuw te bouwen. Voordat we deze schaarse plekken gaan volbouwen, moeten we ons afvragen wat voor soort woningen er echt nodig zijn. Hiervoor moeten we afstappen van ons standaard idee over wonen, waarbij de focus teveel ligt op het gezin. Het aantal alleenstaanden blijft stijgen: in 2050 bestaat de helft van de huishoudens uit één persoon. We moeten gaan bouwen voor deze ‘happy singles’. Delen is hier de oplossing: er ontstaat meer sociale interactie tussen bewoners, er wordt effectiever met ruimte omgegaan en is zowel een duurzamere als goedkopere manier van leven. ‘Shared Living’ toont een alternatieve manier van wonen voor alleenstaanden in de stad: een stapeling van kleinere woningen, waarbij niet wordt ingeleverd op comfort, luxe en gebruiksmogelijkheden, in combinatie met gedeelde faciliteiten, functies en activiteiten, waarover zij anders nooit zouden beschikken, als het hart van het gebouw. Een heldere zonering, van het meest private tot het publieke domein, zorgt voor een prettige leefomgeving en bevordert sociale interactie tussen de bewoners, maar biedt voldoende mogelijkheden voor het creëren van privacy. Delen is de toekomst van wonen in de stad!

Oordeel van de jury:

Bij de professionals zag de jury dezelfde thema’s groen en delen terugkomen. Het delen van voorzieningen of gezamenlijke ruimten ziet de jury soms in de hedendaagse praktijk. Het blijven echter vaak uitzonderlijke projecten die slechts een klein deel van de bouwproductie uitmaken. En vaak zijn het dan CPO projecten waar burgers met elkaar het initiatief nemen om zelf inhoud aan het wonen te geven. Beide winnaars laten zien dat deze aanpak niet alleen een toegevoegde waarde heeft voor de bewoners, maar ook voor de stad. De jury ziet in het voorstel van Merel Paes een uitgekiende combinatie van functies en ruimtes toegesneden op de doelgroep die zij zelf omschrijft als ‘happy singles’. Het voorstel mist door de nauwe focus wel zicht op het effect van meerdere van dit type gebouwen op de beleving van de stad. Het andere bekroonde voorstel, van Martije Interieur, kiest juist de stad als uitgangspunt en laat zien welke uitwerking delen op de stad kan hebben. Door het toevoegen van gedeelde functies en gedeelde buitenruimten ontstaat een nieuwe sociale structuur. Het voorstel mist echter een meer specifieke uitwerking op gebouwniveau.

Beide voorstellen laten zien dat dit type projecten bijdragen aan het betaalbaar houden van de woningmarkt en een groeiende behoefte aan sociale interactie om een eigentijdse plek te creëren. Ze bieden zicht op een toekomst van een groeiende sterk verdichte stad, waar delen nodig is, maar ook wenselijk omdat het bijdraagt aan woongenot van diverse doelgroepen en aan een duurzame stad; Een stad waar samen delen en samen de stad ontwikkelen de norm in plaats van de afwijking is. De jury steunt deze ontwikkeling van harte.