Raad van State

foto: Alexandra Izeboud

Ontwerper: Architectenbureau Merkx+Girod ( nu Merk X)

10:00- 16:00 open voor bezoek

Alleen toegang met geldig legitimatiebewijs!

Adres: Kneuterdijk 22, Den Haag

OV: tram 1, 15, 16 en bus 22, 24 halte Kneuterdijk


Bezoek zowel het monumentale ‘Witte Paleisje’ als het nieuwe publieksgedeelte met de rechtszalen. Je hoeft je vooraf niet aan te melden voor de presentaties. Loop gewoon binnen bij Kneuterdijk 20 in Den Haag.

12.00 – 12.45 uur: ‘Rondje Wetgevingsadvisering’

Alle wetsvoorstellen moeten eerst voor advies naar Afdeling advisering van de Raad van State voordat ze in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Hoe gaat dat in zijn werk?

13.15 – 14.00 uur: ‘Rondje Bestuursrechtspraak’

De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land en spreekt recht in bestuursrechtelijke geschillen tussen overheid en burger. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Mini-tentoonstelling over Thorbecke en de Grondwet

Tijdens deze Open Dag bij de Raad van State is er in het Paleis Kneuterdijk een kleine tentoonstelling ingericht over de staatsman Johan Rudolph Thorbecke. Thorbecke was in 1848 vaak aanwezig in dit paleis om met Koning Willem II te overleggen over de grondwetsherziening. Ook zijn er prints van documenten uit het Nationaal Archief te bekijken van de originele Grondwet.

Het gebouw

Het gebouw van de Raad van State is in de periode 2008 – 2011 geheel vernieuwd en gerenoveerd. Architectenbureau Merkx+Girod ontwierp een plan voor de nieuwbouw en restauratie dat de verschillende gebouwen waaruit het onderkomen van de Raad van State bestond, tot een samenhangend geheel maakte. In 2011 is het complex opgeleverd. Sommige delen van het gebouw zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De monumentale gebouwen zijn gerestaureerd. Met behoud van de monumentale sfeer is een heel eigentijds complex tot stand gekomen. Onderdeel van het gebouwencomplex is het ‘Witte Paleisje’ aan de Kneuterdijk. Het paleis is een rijksmonument en behoort tot het beschermd stadsgezicht.