Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Reserveer u rondleiding hieronder.
 • 14:00 en 15:00 uur: Voor deze rondleidingen kunt u zich alleen op 18juni tot uiterlijk 12.30 uur inschrijven bij het centrale informatiepunt ( Foyer Stadhuis) of het ministerie zelf.
  (vol = vol)
 • Rondleiding duurt ongeveer 30 minuten
 • Maximaal 15 personen per rondleiding
 • Inschrijven noodzakelijk
 • Alleen toegang met geldig legitimatiebewijs!
 • Kosten: gratis!
 • Adres: Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag
 • OV: Op loopafstand vanaf Station Den Haag Centraal
 • Websites: EZK en LNV

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het gebouw is ontworpen door de toenmalige Rijksbouwmeester Friedhoff en presenteert zich op klassieke wijze als een monumentaal overheidsgebouw. Het is georganiseerd rond een drietal binnenhoven waarbij de geprononceerde dwarsvleugels de geleding van de bouwmassa bepalen. De soms rijk geornamenteerde baksteengevels geven het gebouw een traditionele waardigheid.

De omvangrijke renovatie van het ministerie door Dam & Partners omvat naast het uitvoeren van onderhoud, tevens een aantal strategische architectonische interventies die het gebouw geschikt maken voor de eenentwintigste eeuw. Het gaat om de verbetering van de uitstraling en de bruikbaarheid van het gebouw. Een nieuwe glazen traverse langs het gebouw verbindt de verticale knooppunten. Zo ontstaat een nieuwe open ruimtelijke structuur die de ruggengraat vormt van het plan. De entreehof wordt voorzien van een verhoogd plein waaronder auto’s geparkeerd kunnen worden. Daarnaast worden de vleugels 0 en 5 van het complex vervangen. De nieuwe vleugels verschaffen extra kantoorruimten en verbeteren tegelijkertijd de circulatie door het gebouw. Het restaurant op de begane grond verlevendigt de hoven. Sluitstuk van de nieuwe structuur is de nieuwe glazen oranjerie die over het oude officiersrestaurant wordt gezet. Deze huisvest een flexibel te gebruiken vergadercentrum met auditorium en vormt het nieuwe gezicht van het ministerie aan de Theresiastraat.

Tijdens de rondleidingen op de Dag van de Architectuur kunnen de kamers van de Ministers en Staatssecretaris vanuit de deuropening worden bekeken.

Reserveren voor de rondleidingen kan hier:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren