Het Nieuwe Maaiveld

Het Nieuwe Maaiveld Woningen worden schaars, prijzen lopen op, en zijn straks onbetaalbaar. De stad moet waken voor Amsterdamse toestanden. Den Haag zal er 50.000 nieuwe woningen bij moeten bouwen om de vraag van het groeiende inwoneraantal te beantwoorden, terwijl nieuwe bouwgrond beperkt is. Naast enkel het volbouwen van de stad zien wij meer mogelijkheden in het benutten van het bebouwde oppervlak; wonen onder het landschap. We tillen het landschap op tot dakniveau, waar we een nieuwe leefomgeving creëren. Dit wordt het nieuwe maaiveld. Woonblokken worden op dakniveau met elkaar verbonden middels loop- en fietsbruggen, zo geven wij deze ruimte als ‘public space’ terug aan de stad in de vorm van een groen, bosrijk landschap. Dit concept van ‘het nieuwe maaiveld’ hebben wij geprojecteerd op het Haagse Bos. Een unieke locatie in het hart van de stad. Binnenstedelijk wonen met Den Haag CS en het centrum op loopafstand, grenzend aan de A12 als hoofdontsluitingsweg. Deze locatie biedt ruimte voor 50.000 nieuwe woningen waar we als stad kunnen verdichten met behoud van de bosrijke omgeving.