Gedeeld wonen – Gedeelde eerste prijs professionals

Gedeelde eerste prijs professionals:  Martijne Interieur – Gedeeld wonen

Als interieurvormgevers trekt het onderwerp van ‘de ideale woondroom’ ons natuurlijk uitermate aan. Maar daarnaast hebben wij als jonge stadse ondernemers ook een persoonlijk belang in deze kwestie. Naar ons inziens zijn er 3 uit het oog springende knelpunten waar starters in Den Haag tegenaan lopen. Woningnood, hoge prijzen en gebrek aan semi-private buitenruimte. Dit alles door de toestroom van nieuwe stedelingen en groei van de stad. Maar wat als we hier onze kracht van maken? Als we kracht uit het collectief halen en functies gaan delen, besparen we ruimte en drukken we de kosten. We pleiten dan ook voor een vernieuwde woonvorm waarbij meer gebruik wordt gemaakt van gedeelde functies. Deze kunnen worden gezien als moderne wasserettes, flexcafé’s en semi-private buitenruimte in de vorm van daktuinen. Extra ruimtes kunnen worden toegevoegd welke tijdelijk kunnen worden gehuurd. Zo ook kan een tweede schil worden toegevoegd waarbij een verdiepte galerij dient als gemeenschappelijke ontmoetingsplaats. Door deze vorm van verdichting kunnen zowel de openbare als private ruimtes ruimer worden opgezet. Tevens ontstaan hierdoor nieuwe hotspots waarbij door de hoge betrokkenheid van omwonenden het collectiviteitsgevoel wordt vergroot.

Oordeel van de jury:

Bij de professionals zag de jury dezelfde thema’s groen en delen terugkomen. Het delen van voorzieningen of gezamenlijke ruimten ziet de jury soms in de hedendaagse praktijk. Het blijven echter vaak uitzonderlijke projecten die slechts een klein deel van de bouwproductie uitmaken. En vaak zijn het dan CPO projecten waar burgers met elkaar het initiatief nemen om zelf inhoud aan het wonen te geven. Beide winnaars laten zien dat deze aanpak niet alleen een toegevoegde waarde heeft voor de bewoners, maar ook voor de stad. De jury ziet in het voorstel van Merel Paes een uitgekiende combinatie van functies en ruimtes toegesneden op de doelgroep die zij zelf omschrijft als ‘happy singles’. Het voorstel mist door de nauwe focus wel zicht op het effect van meerdere van dit type gebouwen op de beleving van de stad. Het andere bekroonde voorstel, van Martije Interieur, kiest juist de stad als uitgangspunt en laat zien welke uitwerking delen op de stad kan hebben. Door het toevoegen van gedeelde functies en gedeelde buitenruimten ontstaat een nieuwe sociale structuur. Het voorstel mist echter een meer specifieke uitwerking op gebouwniveau.

Beide voorstellen laten zien dat dit type projecten bijdragen aan het betaalbaar houden van de woningmarkt en een groeiende behoefte aan sociale interactie om een eigentijdse plek te creëren. Ze bieden zicht op een toekomst van een groeiende sterk verdichte stad, waar delen nodig is, maar ook wenselijk omdat het bijdraagt aan woongenot van diverse doelgroepen en aan een duurzame stad; Een stad waar samen delen en samen de stad ontwikkelen de norm in plaats van de afwijking is. De jury steunt deze ontwikkeling van harte.