Diversité d’habitation

De verticale stad | Diversité d’Habitation De stad is de voedingsbodem van het plan. Het gebouw krijgt legitimiteit door de stedelijke wortels. Het kan dynamiek teweeg brengen op plekken die vragen om transformatie maar ook inpassen in bestaande netwerken. Een hoge mate van groundscraping is voorwaarde om een skyscraper in te bedden in de stad. Door in deze overlap voorzieningen te programmeren die voor de stad van belang zijn: cultureel, onderwijs, kantoor etc. haakt het gebouw aan de context en vice versa. Een wezenlijke bijdrage aan de functionele mix wordt geleverd door het wonen, dat er voor zorgt dat het plan leeft, dag en nacht. De structuur bestaat uit een drie dimensionaal grid. Deze is aanpasbaar en inpasbaar op verschillende locaties: adaptief en daarmee duurzaam. Het grid wordt gevormd door een flexibel, demontabel en recyclebaar staalskelet. Ruimte voor de techniek is geïntegreerd in de stalen structuur. De collectieve buitenruimtes zorgen voor sociale coherentie van het plan. Wat in de stad op een plein, straat of in een hofje gebeurt, zal hier op diverse hoogten hoogte gaan plaatsvinden. Voorzieningen als een speeltuin, een crèche, een koffiebar etc. kunnen allemaal in deze collectieve ruimtes worden gerealiseerd. Verschillende vides zorgen voor licht en lucht. De collectieve ruimtes zijn de ruggengraat van de verticale stad. Woonruimte is per m3 af te nemen. Hiermee is ruimte voor verschillende doelgroepen en veranderingen in toekomstig gebruik.