De Ooievaar Community

Het creëren van woonruimte en het creëren van groen gaan in een drukke stad normaal gesproken niet samen. Bij de Ooievaar Community gebeurt dit wel. Het overgrote deel van de daken in Den Haag wordt op dit moment namelijk niet gebruikt. En dat terwijl de prijzen voor woonruimte blijven stijgen. Het idee van de Ooievaar Community is gebaseerd op delen. Bewoners van een bestaand pand delen het dak van hun pand met nieuwe bewoners, de community. Vervolgens delen de nieuwe bewoners de aangelegde daktuin met de huidige bewoners. Zo wordt niet alleen voorkomen dat er (openbaar) groen verdwijnt voor het bouwen van woningen, maar wordt er (semi-)openbaar groen toegevoegd aan het daklandschap van de (binnen)stad. De daktuin zorgt voor verduurzaming van het pand en stimuleert sociale interactie tussen bewoners. Met minimale bouwkundige ingrepen kunnen vele daken op deze manier in een zeer korte tijdspan worden ingevuld met kwalitatieve woonruimte inclusief tuin. De vraag is dus niet of het mogelijk is, maar waar we gaan beginnen.