De Haagse Mixer

The Hague Toolkit

Organisatie: Gemeente Den Haag

14:00 uur in Amare

Voorinschrijving aangeraden.

Spuiplein 150


De Haagse mixer

Hoe ziet Den Haag eruit in 2050 als jij aan de knoppen zit

In de omgevingsvisie leggen we samen vast wat voor stad we in 2050 willen zijn. Uit eerdere gesprekken met bewoners, ondernemers, jongeren, experts en ambtenaren is duidelijk geworden dat er in Den Haag zes belangrijke thema’s zijn:

  • Een rechtvaardig en inclusief Den Haag
  • Een betaalbare, toegankelijke en toekomstbestendige woningvoorraad in Den Haag
  • Een klimaatbestendig, klimaatneutraal en natuurinclusief Den Haag
  • Een economisch vitaal Den Haag
  • Een gezond en veilig Den Haag
  • Een duurzaam bereikbaar Den Haag

De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen uit de stad betrokken worden en hun mening kunnen geven. Daarom gaan we vanaf juni de stad in met de Haagse mixer. Hiermee willen we op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk mensen betrekken.

De Haagse mixer is een schuifpaneel waarop deze thema’s kort en praktisch worden beschreven. Deelnemers kunnen zelf d.m.v. de schuiven aangeven welk thema’s zij het meest belangrijk vinden. Op basis hiervan gaan we het gesprek aan. Waarom kiezen zij voor deze thema’s? Op deze manier denken we ook naar boven te halen wat de belangrijkste thema’s zijn per doelgroep (bijv jongeren en ouderen) en stadsdelen van de stad. Ook dit wordt meegenomen in de omgevingsvisie 2050.

Om ook mensen te bereiken die uit zichzelf niet snel zouden deelnemen gaan we met de Haagse mixer ook op drukke plekken in de stad staan en spreken hen daar aan. Zoals het Zuiderpark, de boulevard van Scheveningen, de Haagse Markt en de Grote Markt.

Instructie

Tijdens een aantal sessies worden ook anderen getraind om aan de slag te gaan met de Haagse mixer. Op deze manier vergroten we de betrokkenheid en ons bereik. Uiteraard worden de opgehaalde gegevens aan ons teruggekoppeld en meegenomen om te komen tot een visie voor 2050. Wil jij ook deelnemen aan een training? Laat het ons weten door een mail te sturen naar omgevingsvisie@denhaag.nl! Uiteraard kan je ons ook mailen als je nog andere vragen hebt.