6. New Babylon

Nederlands

De naam New Babylon leverde bij de opening een klein relletje op. Onder die naam maakte ontwerper en kunstenaar Constant een serie beelden en ontwerpen voor de spelende mens. Dat deze naam nu gekaapt werd door een commercieel winkelcentrum vond niet iedereen ok. ( overigens heette het winkelcentrum voor de renovatie: Babylon).

English

The name ‘New Babylon’ was controversial at first. New Baylon was also the name of the utopian city models Dutch artist and designer Constant made. The use of this name for a commercial shopping center seemed to much for some. ( the previous shoppingmall on this location was named Babylon).


Meer over de route / More on the route

The above audiofragment is part of The Hague Highlights tour / De bovenstaande audio is onderdeel van de Haagse Highlights tour.

Here you can find the complete route / Hier vindt u de gehele route