14. Voormalige Lagere Scholen (achterzijde)

Helemaal in de kleinschaligheidsgedachte van de jaren zeventig zijn de paviljoenscholen. De voormalige openlucht- en lom-school aan het Paddepad is daarvan een goed bewaard en illustratief voorbeeld. Het complex bestaat uit een aantal paviljoens en twee gymnastiekzalen die losjes over het terrein zijn uitgestrooid. De paviljoens bevatten de schoollokalen. Ze hebben alle markante schuin aflopende daken met rondom bovenlichten in de ‘schuine’ vormentaal van de jaren zeventig.

Dit is een vervolg op punt 13. Vanaf deze kant is – als het hek openstaat – de school / het schoolplein te betreden.


Meer over de route

De bovenstaande plek is onderdeel van de fietsroute Architectuur langs de kust