5. Pleintje Stuyvesantstraat

Dit plein is het eerste plein van het “pleinenproject” dat is opgeleverd. In dit project worden wijkpleinen met hulp van bewoners heringericht en vergroend, zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Door middel van een buurtenquête konden bewoners hun voorkeur uitspreken voor de inrichting van de pleinen. Door toevoeging van planten en zitelementen is op kleine schaal invulling gegeven aan de wensen van omwonenden.


Initiatiefnemer : werkgroep pleinen Bezuidenhout-oost
Ontwerp: Ingenieursbureau Den Haag
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Meer over de route

Deze tegel is een onderdeel van de klimaattour.

Hier vindt u de gehele route