STAD gesprek: Den Haag – Stad voor morgen?

  • Ontvangst om 15:30 uur
  • Het programma duurt van 16:00 tot 17:00 uur
  • Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom
  • Kosten: GRATIS
  • Stadhuis, Spui 70, Den Haag
  • OV:  Tram 9 en 16 halte Kalvermarkt-Stadhuis,
    tram 1 en 15 halte Centrum,
    600m lopen vanaf Den Haag Centraal

Platform STAD organiseert en stimuleert het denken, doen en debat over stedelijke ontwikkeling en architectuur in Den Haag. Platform STAD houdt partijen een spiegel voor, en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Als onafhankelijke stichting vervult Platform STAD in Den Haag een intermediaire rol tussen beleid, politiek, kennis en praktijk. Platform STAD werkt aan de toekomst van Den Haag door de ruimtelijke opgaven van de stad te agenderen, het publieke gesprek te organiseren en transparante besluitvorming te stimuleren.

De bevolkingsgroei van Den Haag brengt een grote woningvraag met zich mee. Het aantal inwoners van Den Haag stijgt naar verwachting tot ruim 556.000 inwoners in 2022, en 620.000 inwoners in 2040*. Om deze groei op te vangen moeten in Den Haag elk jaar 2200-2500 woningen worden bijgebouwd. Dat klinkt als een vastomlijnde opdracht: veel bouwen en zo snel mogelijk.

Maar de ruimte is beperkt, en de woonvraag heeft niet alleen betrekking op de woningen zelf maar ook op de leefomgeving die daarbij hoort. Hoe kan Den Haag slim en innovatief omgaan met de beschikbare ruimte? Welke aanpassingen aan infrastructuur, openbare ruimte en het voorzieningenaanbod zijn er nodig om te zorgen dat Den Haag klaar is voor morgen? Den Haag is geen uitzondering in haar groei: de trek naar de stad is een wereldwijd fenomeen. Kan Den Haag zich laten inspireren door de verdichting in andere steden?

In het STADgesprek Den Haag – stad voor morgen zoomt Vincent Kompier (adviseur Architectuur Lokaal, urbanoloog en Berlijn-deskundige) in op Berlijn; veel dichter bevolkt dan Den Haag en toch een aangename woonstad.

Daan Roggeveen (architect MORE Architecture en auteur van Progress & Prosperity: The Chinese City as a Global Urban Model) laat zien hoe in China steden van enorme omvang omgaan met verdichting, hoogbouw en woonkwaliteit. Wat zijn uit deze internationale voorbeelden de lessen voor Den Haag?

* Bron: Bevolkingsprognose Den Haag 2017, Onderzoeksrapport DSO Programmamanagement Strategie en Onderzoek

Voorafgaand (15:00-16:00) vinden in het stadhuis de lezing en de boekpresentatie 100 jaar Nieuwe Haagse School plaats.