Groene Mient

  • Rondleidingen om 10:30, 12:30 en 14:30
  • Eventuele toelichting in het Engels
  • Graag vooraf inschrijven via de website van Groene Mient (www.groenemient.nl)
  • Kosten: GRATIS
  • Mient 327 en Limoenhoef 1, Den Haag
  • OV: bus 21 halte Perenstraat

Groene Mient is een bewonersinitiatief in de Vruchtenbuurt en onze missie was om een bijzonder sociaal ecologisch woonproject te realiseren. Belangrijke uitgangspunten van het realiseren van een groen dorpje in de stad. Uitganspunten waren en zijn:

  • Sociale diversiteit en ruimte voor eigenheid,
  • Samenleven in verbondenheid,
  • Ecologisch verantwoord wonen,
  • Betaalbaar, toegankelijk en flexibel wonen.

Op 2 juni kan u het (voorlopige) eindresultaat komen bekijken. We verzorgen 3 rondleidingen door de binnentuin en het bezoek aan een aantal woningen.

Aanmelden: http://www.groenemient.nl/dvda2018/