4. Laan van Nieuw Oost Indië 14-16.

ontwerp: Bureau Kroner architecten

Het plan voorziet in de transformatie van een kenmerkend Post ’65 gebouw. Het bestaande
kantoorgebouw is verbouwd tot woningen. Het oorspronkelijke kantoorpand presenteerde zich als een robuuste monoliet.

Het gevelbeeld wordt echter verzacht door een subtiele gelaagdheid. In het eerste voorstel is getracht om
aansluiting te vinden bij de omliggende panden om zo tot een nieuw gevelbeeld te komen. Echter omdat dit pand zo karakteristiek is, is uiteindelijk gekozen om juist meer de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw als uitgangspunt te nemen. Het pand zelf wordt als architectonische eenheid gezien, waarbinnen met relatief kleine aanpassingen het gevelbeeld verder wordt verzacht. Vensters zijn verlengd en gewijzigd naar Franse balkons en voorzien van witte dorpels die subtiel refereren aan de spekbanden van de naastgelegen neorenaissance architectuur.