2. Plaats

Ontwerp : Ingenieursbureau Den Haag

Met de herinrichting van de Plaats is ook het monumentale standbeeld van Johan de Witt
(1625-1672), de belangrijkste politicus van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,
gewijzigd. Het monument is onderdeel geworden van het totale ontwerp van de herinrichting.
Het standbeeld werd verplaatst en opgetild. Het gehele beeld (inclusief sokkel) werd op een
nieuw basement gezet. Het cirkelvormige element van het basement zorgt ervoor dat het
monument meer benadrukt wordt. Het beeld heeft nu een prominentere plaats op het plein
en is meer bepalend voor het aanzicht van de Plaats.

De Plaats is ingericht volgens het Shared Space principe waarbij in de vormgeving duidelijk is dat je als gebruiker de ruimte deelt met allerlei andere gebruikers. De herinrichting loopt vooruit op de aanpak van het Buitenhof, de omgeving van de Hofvijver en het Spui.