01. Westhovenplein

Woon- zorgcentrum Westhovenplein – architecten van Mourik Op de plek waar een leeg schoolgebouw stond, zijn vijf woontorens gerealiseerd. Twee bevatten 64 levensloopbestendige woningen die door woningcorporatie Arcade worden verhuurd. Over de andere drie torens zijn 119 intramurale zorgeenheden verdeeld van zorgverlener Saffier. In de plinten van de drie torens van Saffier bevinden zich zorg-…