Skyscraper Recycling

De moderne maatschappij ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een groter wordend indivivualisme waardoor bewoonbare gebieden steeds schaarser worden. Aan de andere kant heeft het inperken en concentreren van woongebieden onze aandacht vanwege de invloed op het sociale leven van het individu en de manier waarop de gebieden optimaal kunnen worden benut. Bewoners van de moderne stad zoeken plekken waar zij gezamelijke activiteiten kunnen ontplooien na een drukke werkdag. In deze contekst ontstaat in onze tijd het concept van verbinding als nieuwe stedelijke realiteit… waarin de bewoonde gebieden vrij maar gelegen zijn in groene gebieden en voorzien zijn van gemeenschappelijke ruimtes (ook gastverblijven?) of buiten-activiteiten (moestuinen). Door het contact met de natuur komt men terug bij de basis en kan men afstand nemen van de drukte van het stadsleven. Op deze manier ontwikkelt men de zogenoemde “URBAN FARMER” wat zorgt voor welzijn, door het uitvoeren van fisieke activiteiten, en door de productie van goederen die weer kunnen worden gebruikt in een bredere kring: zo kunnen er b.v. biologische restaurants ontstaan die producten gebruiken die geweekt zijn in de stad. 1. Het aantal huizen wordt groter, maar deze nemen af in grootte, waardoor de huizenmarkt verandert. 2. Het concept van de “CAMPUS” wordt steeds belangrjker, waar een behoefte is aan gemeenschappelijke ruimtes voor sport en ontspanning. 3. De natuur komt binnen in de stad te liggen en maakt er de