Shared Living

Nog steeds groeit het aantal mensen in de stad. Het aantal woningen is beperkt en er is weinig ruimte om nieuw te bouwen. Voordat we deze schaarse plekken gaan volbouwen, moeten we ons afvragen wat voor soort woningen er echt nodig zijn. Hiervoor moeten we afstappen van ons standaard idee over wonen, waarbij de focus teveel ligt op het gezin. Het aantal alleenstaanden blijft stijgen: in 2050 bestaat de helft van de huishoudens uit één persoon. We moeten gaan bouwen voor deze ‘happy singles’. Delen is hier de oplossing: er ontstaat meer sociale interactie tussen bewoners, er wordt effectiever met ruimte omgegaan en is zowel een duurzamere als goedkopere manier van leven. ‘Shared Living’ toont een alternatieve manier van wonen voor alleenstaanden in de stad: een stapeling van kleinere woningen, waarbij niet wordt ingeleverd op comfort, luxe en gebruiksmogelijkheden, in combinatie met gedeelde faciliteiten, functies en activiteiten, waarover zij anders nooit zouden beschikken, als het hart van het gebouw. Een heldere zonering, van het meest private tot het publieke domein, zorgt voor een prettige leefomgeving en bevordert sociale interactie tussen de bewoners, maar biedt voldoende mogelijkheden voor het creëren van privacy. Delen is de toekomst van wonen in de stad!