Rijkskantoor Rijnstraat 8

  • Elk kwartier zijn er twee rondleidingen
  • Minder valide rondleidingen bevatten geen trappen.
  • Graag vooraf inschrijven
  • Legitimatie verplicht
  • Kosten: Gratis
  • Rijnstraat 8, Den Haag
  • OV: op loopafstand van station Den Haag Centraal

INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK

De route van de rondleiding bevat een aantal trappen en is hierdoor minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Eén keer per uur wordt er een speciale route gelopen zonder trappen.

Rijkskantoor Rijnstraat 8, naast het Centraal Station in Den Haag, is grootscheeps verbouwd en geschikt gemaakt voor verschillende ministeries en diensten. Rijnstraat 8 is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Voorheen was in het pand het voormalige ministerie van VROM gevestigd. Sinds juli 2017 zijn hier gevestigd: de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het hoofdkantoor en loket Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).