HaAC-fietsexcursie: Openbare ruimte Bezuidenhout

  • 11.00 start HaAC-fietsexcursie: Openbare ruimte Bezuidenhout
  • Vooraf inschrijven! (maximaal 20 deelnemers)
  • Fietstocht duurt ongeveer 90 minuten
  • Startpunt: Atrium in het stadhuis (Spui 70, Den Haag)
  • Eindpunt: Stationsplein Oost
  • Neem je eigen fiets mee!

Inschrijven rondleiding 11:00

Aan de ‘andere’ kant van het Centraal station ligt het Bezuidenhout. De gevarieerde wijk werd ooit door Berlage gebouwd voor de middenklasse en herbergt tegenwoordig een rijke schakering aan woon- en werkmilieus. Bezuidenhout is zowel stationslocatie (Centraal en Laan van NOI) , internationale kantoorlocatie (Beatrixkwartier), winkelgebied (Theresiastraat) als één van de meest intensief bewoonde gebieden van Den Haag.

De transitie van Den Haag heeft ook betekenis voor de ontwikkeling van het Bezuidenhout. De voorheen ‘traditionele’ en rustige woonwijk wordt steeds meer een bruisende en stedelijke centrumlocatie. Het Bezuidenhout is inmiddels een interessante en strategische vestigingslocatie geworden voor nieuwe bewonersgroepen: jonge stadsbewoners, expats, gezinnen en studenten nemen hun intrek en de wijk verjongt zich in rap tempo. Deze ontwikkelingen vragen om een herwaardering van het woonklimaat, de voorzieningen en de openbare ruimte.

Deze fietstocht staat in het teken van de ontwikkeling van de wijk in het algemeen en de openbare ruimte in het bijzonder. Ze zal leiden langs bestaande en nieuwe locaties in de wijk en een rijke variatie zal de revue passeren. Van het nieuwe stationsplein Oost via de Utrechtse Baan, langs het internationaal bekroonde Beatrixkwartier naar het door bewoners geïnitieerde pleinenproject in Bezuidenhout-oost.

Bijzonder project
Het project ‘pleinen Bezuidenhout-oost’ beslaat 21 locaties in de wijk waaronder 11 pleinen. Het ontwerp voor deze belangrijke plekken voor de wijk is gebaseerd op de wensen die de wijkbewoners zelf in kaart hebben gebracht. Voorafgaand aan de planvorming heeft de bewonerswerkgroep pleinen de buurt gevraagd welke wensen men had met betrekking tot de openbare ruimte in hun buurt. Door middel van workshops, online enquetes, pleingesprekken en een heus experiment in de openbare ruimte is een breed gedragen plan ontstaan met soms verrassende uitkomsten. De nauwe samenwerking tussen bewoners, gemeente en een ingenieursbureau heeft geleid tot een totaalplan voor bijna de gehele openbare ruimte van het Bezuidenhout-Oost en kan op veel steun en waardering vanuit de buurt rekenen.

Dit is een uniek project waar bewoners van Bezuidenhout de gemeente Den Haag hebben uitgedaagd om niet te ‘mogen’ participeren, maar om tot een volwaardige samenwerking te komen tussen bewoners, gemeente en de ontwerpers van het Ingenieursbureau Den Haag. De gemeente op haar beurt is op dit ambitieuze voorstel ingegaan en heeft dit project van ongeëvenaarde omvang aangedurfd en volledig ondersteund. De uitkomsten van dit, voor buitenstaanders, bijna onwaarschijnlijke project beginnen inmiddels zichtbaar te worden met als belangrijke mijlpaal de officieel opening van het eerste heringerichte plein op 1 maart 2018.

De excursie start direct na de opening van de Dag van de Architectuur.

De fietsexcursie is onder leiding van:

  • Melvin Kaersenhout (werkgroep pleinen Bezuidenhout-oost)
  • Vivian Hofstede (gemeente Den Haag)
  • Johan Zorgman (Ingenieursbureau Den Haag)

voor meer informatie: www.pleinenBZH.nl