Visafslag Scheveningen

  • 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 uur start rondleiding en presentatie (20 mei)
  • Rondleiding en presentatie duren 45 minuten
  • Maximaal 20 personen per rondleiding
  • De rondleiding is helaas niet geschikt voor mensen met een rollator of rolstoel
  • Adres: Visafslagweg 1 Den Haag
  • OV: Tram 11 Halte Vuurbaakstraat
  • Watertaxi vanaf Dr. Lelykade, halte 1e haven (direct aan de Visafslag)

Aat Verhoog, de kunstenaar van het 500m2 grote betonreliëf in de hal van de visafslag komt om 14.00 en om 15.00 uur vertellen over de totstandkoming daarvan.

Sjoerd Schamhart is de architect van de visafslag uit 1964. Het markante 400 meter lange gebouw is op betonnen palen uitgebouwd boven het talud in de haven, waardoor de hele kadelengte kan worden gebruikt voor het dagelijkse lossen van de schepen. Aan de landzijde is een doorlopend laadperron op één meter boven straatniveau. De kolomvrije ruimte van 350 meter lang en 26 meter breed met 23 sheddaken met licht op het noordoosten werd gebruikt om de haring uit te stallen en bij daglicht te keuren. In de kop van het gebouw zijn de kantine, kantoorruimten en de mijnzaal (veilingzaal). In de mijnzaal staan banken voor 200 handelaren in rijen van vier trapsgewijs opgesteld. Voorin zit op een verhoging de mijnmeester die de grote razendsnel ronddraaiende mijnklok bedient.

De 10 meter hoge kantine heeft uitzicht over de haveningang. Een reliëf van 500 m2 van kunstenaar Aat Verhoog siert de betonwanden in de entreehal. Vanwege de overgang van haring naar verse vis, het automatiseren van het mijnen en het verschuiven van de aanvoer van schepen naar vrachtwagens is de hal gedeeltelijk verbouwd en gedeeltelijk door andere gebruikers in bedrijf genomen. In 2018 begint een grote renovatie met ingrijpende wijzigingen voor de architectuur en voor de gebruiksfuncties. In de jaren zeventig richtte Sjoerd Schamhart atelier PRO architekten op samen met o.a. Hans van Beek.

Organisatie door Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) en Atelier PRO architekten

Rondje Scheveningen Haven: het bezoek aan de visafslag kun je makkelijk combineren met de fietstocht Penthouses en Pakhuizen in Scheveningen Haven** en met de watertaxi met een bezoek aan het Nationaal Topzeilcentrum en de bouwplaats van De Zuid .

aanlegplaatsen watertaxi Scheveningen Haven

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren