Penthouses en pakhuizen Scheveningen Haven – fietsexcursie**

  • 12.00 uur (20 mei) start fietstocht o.l.v Eric Vreedenburgh – Archipelontwerpers
  • **Reserveren noodzakelijk
  • Maximaal 20 personen
  • Fietstocht duurt 30 – 45 minuten
  • Startpunt: De Visafslag, Visafslagweg 1, Den Haag
  • Neem zelf een fiets mee

Inschrijven: klik op het tijdstip  12 uur

Toen Archipelontwerpers het eerste penthouse boven op een pakhuis in Scheveningen haven ontwierp, werd hen vaak gevraagd welke ‘halvegare’ nu in deze desolate vissershaven zou willen wonen. Nu, twee decennia later, is de haven een van de meest gewilde woonlocaties van Den Haag en heeft Archipelontwerpers net Het Kaviaarhuis opgeleverd en samen met de Architektenkombinatie Bos Hofman recentelijk De Havenmeester.

Door de platte daken van woon- en kantoorgebouwen te gebruiken als ‘opgetilde bouwgrond’ kan men de stad intensiveren en de monofunctionaliteit tegengaan. Juist innovatie en veranderende cultureel maatschappelijke waarden, leiden tot een rijke diversiteit van het leefmilieu. Nu er een verschuiving plaatsvindt van de industriële economie naar een diensteneconomie en de maakindustrie kleinschalig en ‘smart’ wordt, is de scheiding van wonen, werken en recreëren niet meer relevant en zelfs ongewenst. Met mobiele data in de hand is in potentie ieder café en terras een werkplek. Toch is het in de huidige wetgeving heel lastig om hybride vormen tussen wonen, werken en recreëren te ontwikkelen.

Archipelontwerpers heeft aan 26 projecten in de haven van Scheveningen gewerkt. Opdrachten voor verschillende opdrachtgevers, met verschillende prioriteiten, ambities en budgetten. Tien projecten zijn uitgevoerd. In één van deze projecten zit het bureau. De Havenmeester en het Kaviaarhuis refereren aan de eerder gerealiseerde projecten Nautilus, IJsvis en Harbor View.

Scheveningen haven was voor Archipelontwerpers een proeftuin waarin geëxperimenteerd werd met de Stepping Stone Strategie. Dit houdt in dat door verwantschap in detail, type en materiaal relatief kleine projecten in een omgeving, in de loop der tijd, een spel van verwijzingen gaan spelen en daarmee stap voor stap een stedenbouwkundige samenhang over de bestaande structuur kunnen aanbrengen. Zonder dat hier grote gebaren, sloop of een schaalvergroting voor nodig is.

Rondje Scheveningen Haven: de fietstocht kun je makkelijk combineren met een bezoek aan het Nationaal Topzeilcentrum , de bouwplaats van De Zuid en de Visafslag Scheveningen .

Foto’s: Gerrit Schreurs en Archipelontwerpers