Rijk aan Ontwerpkracht en Who Cares – tentoonstelling (19 – 26 mei)

  • vrijdag 19 mei t/m vrijdag 26 mei Reizende tentoonstelling in opdracht van Rijksbouwmeester Floris Alkemade
  • ma t/m vr van 8.00 tot 17.30 uur
  • Adres: Turfmarkt 147, Atrium Ministerie van BZK & VenJ
  • OV: Den Haag Centraal Station en tram halte Kalvermarkt / Stadhuis en halte Schedeldoekshaven

RIJK AAN ONTWERPKRACHT
De expositie ‘Rijk aan Ontwerpkracht – 25 jaar Nederlands architectuurbeleid’ toont de veelkleurige oogst van het architectuurbeleid de afgelopen decennia. Deze door het Atelier Rijksbouwmeester samengestelde tentoonstelling laat een groot aantal plannen zien die zijn voortgekomen uit het stimuleringsbeleid en het opdrachtgeverschap van het Rijk. In de tentoonstelling is tevens ruim aandacht voor jong talent, internationalisering en ontwikkelingen in het architectuuronderwijs. Vier onderwerpen die vanaf ‘Ruimte voor Architectuur’ het beleid bepalen zijn: bouwen, stimuleren, opleiden en internationalisering. Deze onderwerpen komen in iedere periode terug en lopen – als een rode draad – door de tentoonstelling heen.

De tweetalige tentoonstellingskrant (ENG/NL) geeft een overzicht van alle beleidsdocumenten en bevat de stellingname van Rijksbouwmeester Floris Alkemade ‘Maatschappelijke verandering als motor voor innovatie – over de relevante kracht van het ontwerp, bezien vanuit 25 jaar stimulering van architectuur en ruimtelijk ontwerp in Nederland’.

RIJK AAN ONTWERPKRACHT wordt ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur versterkt met een speciale expositie met maquettes van diverse Rijksgebouwen.

WHO CARES
In deze overzichtstentoonstelling worden de twintig plannen getoond die doorgaan naar de tweede ronde van WHO CARES , een ontwerpprijsvraag voor de nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris van Alkemade, koos voor een breed palet aan voorstellen variërend van architectonische ingrepen als meer-generatiehoven en moderne hofjeswoningen tot interventies in de sociale structuur van wijken.