Herbestemming Park Hoog Oostduin – rondleiding en open bouwplaats

  • 10.00 – 16.00 uur (20 mei) open bouwplaats (Dag van de Bouw)
  • Doorlopend rondleidingen afwisselend door cepezed architecten en Züblin
  • Aannemer: Züblin
  • Aanmelden bij de ontvangstbalie ter plekke
  • Maximaal 10 personen per rondleiding
  • Rondleiding duurt 30 minuten
  • Adres: Oostduinlaan 75, Den Haag
  • OV: Bus 22 halte Groenhovenstraat

Het voormalige Shell-kantoor aan de Oostduinlaan 75 in Den Haag stamt uit 1968 en is oorspronkelijk ontworpen door H.E. Oud, zoon van J.J.P. Oud. Naar plan van cepezed ondergaat het momenteel een transformatie door Züblin tot een complex met 300 appartementen van uiteenlopend type en grootte. Het ensemble bestaat van origine uit een fors hoogbouwvolume met direct haaks daarop een lager bouwblok dat nu is gesloopt ten gunste van nieuwbouw op de bestaande fundering. Dit binnen een hernieuwde stedenbouwkundige setting met bijzondere aandacht voor de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte en het omliggende park Oostduin-Arendsdorp. Op de langsgevels na blijft de hoogbouw vrijwel geheel behouden. Uit oogpunt van zowel duurzaamheid als efficiency zijn de bestaande opzet en fijnmazige constructiestructuur daarbij vertrekpunt geweest. Dit heeft geleid tot gemakkelijk realiseerbare woningen met een bijzondere en flexibele typologie.

Ook het buitenterrein ondergaat een zorgvuldige opwaardering. Ter vervanging van de huidige bovengrondse parkeerplaats, die een onaangenaam aanzicht biedt, wordt een overdekte parkeerlaag gerealiseerd met daarop landschappelijk groen, zodat een sterk gevoel van ‘wonen in het park’ ontstaat.

Programma Park Hoog Oostduin in samenwerking met de Dag van de Bouw

Oorspronkelijke sityatie gebouw Hoog Oostfuin

Oorspronkelijke situatie, foto: cepezed

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren