Compact en Harmonisch, sociale woningbouw – Jane’s bike tour**

  • 15.00 uur (20 mei) start fietstocht o.l.v. Richard Kleinegris
  • Vooraf inschrijven
  • Fietstocht duurt ongeveer 2 uur
  • startpunt: Centraal informatiepunt Wijnhaven, Universiteit Leiden Campus Den Haag
  • adres: Turfmarkt 99 Den Haag
  • OV: Den Haag Centraal Station (+OV fiets)
  • Neem je eigen fiets mee

Inschrijven: klik op het tijdstip  15.00 uur

De tocht voert langs een selectie van sociale woningbouwprojecten van voor de Woningwet tot en met onlangs gebouwde projecten, gerealiseerd door betrokken ondernemers, gemeente en woningcorporaties. In het spanningsveld van beoogde kwaliteit en betaalbaarheid zijn interessante projecten ontstaan qua architectuur, woningplattegrond of wisselwerking met de openbare ruimte. In het begin lag het accent op de geschoolde arbeider, na de tweede wereldoorlog werd het volkswoningbouw voor een breed publiek.

Beleidsmatig is sociale woningbouw nu vooral het domein van de laagste inkomens, die in de huidige kennis-economie de boot hebben gemist. Hoe om te gaan met ZZP’ers met wisselende inkomsten moet een punt van aandacht zijn. Studentenhuisvesting is een nog strikt gescheiden tak van sport. Qua product komt in de sociale woningbouw ook meer nadruk te liggen op kleine woninkjes, die inspelen op de veranderende leefstijl van jongeren en een volgebouwde, compacte stad.

Fietstocht langs diverse nieuwe en historische sociale woningbouw projecten in Den Haag. Naar aanleiding van de recente publicatie Compact en Harmonisch, sociale woningbouw in Den Haag 1850 – 2015. Richard Kleinegris is een van de auteurs van het boek.

Een Jane’s Walk – of in dit geval fietstocht – is een ‘walking conversation’ voor en door burgers, geïnspireerd op het gedachtegoed van Jane Jacobs. Jane’s Walk brengt het gesprek over de stad op gang, verbindt mensen en initiatieven aan elkaar en draagt zo bij aan de leefbaarheid van de stad.