Van Ambtenarenstad naar Kennisstad – inloop lezingen

  • 10.00 – 14.00 uur (20 mei) doorlopende reeks inloop lezingen ‘Van Ambtenarenstad naar Kennisstad’
  • Locatie: ‘Spaanse trappen’ Wijnhaven, Universiteit Leiden Campus Den Haag
  • Adres: Turfmarkt 99 Den Haag
  • OV: Den Haag Centraal Station en tram halte Kalvermarkt / Stadhuis en halte Schedeldoekshaven

‘Je kunt niet meer beweren dat Den Haag een saaie ambtenarenstad is’ zei burgemeester Van Aartsen onlangs in een afscheidsinterview. De komst van de nieuwe faculteit van de Universiteit Leiden midden in de binnenstad symboliseert de overgang naar de kenniseconomie. En de gemeente wil een Central Innovation District ontwikkelen. Maar hoe ziet een kennisstad er eigenlijk uit? Welke kennis kan onze toekomstige leefomgeving verbeteren? En welke rol kunnen bezoekers van de Dag van de Architectuur en inwoners van Den Haag daar zelf in spelen?

Als grote stad is Den Haag zelf onderzoekslab voor nieuwe kennis, hotspot voor kennisuitwisseling en innovatie. Schuif aan op de Spaanse trappen in de hal van de universiteit bij een van de interactieve lezingen door mensen die in hun dagelijks werk betrokken zijn bij de ontwikkeling van kennis over de stad of de toekomst van Den Haag als kennisstad vormgeven.

10.00 uur Key-note door Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten) en Leon Thier (Studio Leon Thier)

In het Wijnhavenkwartier maakten ambtenaren plaats voor een nieuwe vestiging van de Universiteit Leiden Campus Den Haag, commerciële ruimten en woningen. Na de verhuizing van het ministerie van BZK werd het gebouw door Geurst en Schulze getransformeerd. Studio Leon Thier ontwierp met medewerking van StudioLEFT het interieur van de Universiteit.  Jeroen Geurst en Leon Thier vertellen wat de transformatie en de komst van de Universiteit Leiden betekent voor de binnenstad van Den Haag.

10.30 uur Feestelijke opening 15e Dag van de Architectuur door Joris Wijsmuller

11.00 uur Vincent Smit – Lector Grootstedelijke Ontwikkeling, Haagse Hogeschool

De gemeente Den Haag wil een Central Innovation District ontwikkelen in het gebied tussen de Stations Holland Spoor, Centraal Station en Laan van Nieuw OostIndië. Dit zijn drie woorden waarvan de eerste (“central”) en de laatste (“district”) op voorhand gegeven zijn. De crux zit dus in het tweede woord: “innovation”. Kun je “innovation” organiseren en kan dit ook gebiedsgericht? Welke innovation is nodig, waar liggen de kansen ? Hoe verdraagt de ambitie van een Central Innovation District zich met de ambitie een ongedeeld Den Haag te zijn, zonder harde scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen? Vincent Smit zal op deze vragen ingaan.

11.25 uur Lennart van der Linde en Charlotte Bos –  Duurzaam Den Haag

Doe mee met de Haagse Krâch beweging! Dromers, denkers en doeners gezocht die tijdens een interactieve miniworkshop van Duurzaam Den Haag willen meebouwen aan een duurzamere stad. Want inbreng van bewoners en ondernemers is onmisbaar voor de toekomst van klimaatbestendige en leefbare steden.

11.50 uur Nico van Buren – Programmamanager Ruimte en Economie Platform31

Den Haag, Quo Vadis? De eeuwenoude ambtenarenstad Den Haag laat zich niet zomaar transformeren naar een kennisstad. Kennisontwikkeling was altijd al aanwezig in ons regeringscentrum, maar hoe draagt Den Haag bij aan economische vernieuwing? De aanwezigheid van een universiteit, TNO en een hogeschool maken nog geen bloeiende kenniseconomie. Welke ruimtelijke en economische lessen kunnen we trekken uit de ontwikkeling van andere kennissteden? Een verhaal van Nico van Buren over stedelijk DNA, het belang van visie en veel uithoudingsvermogen.

12.15 uur Ton Voets – Architect en voorzitter Kivi afdeling Bouw

Ton Voets laat zien hoe technisch vernuft en CAD-technieken het bouwen en de hedendaagse architectuur beïnvloeden. De vormgeving in de architectuur is altijd afhankelijk geweest van de techniek en de sociale condities. In de vroegste geschiedenis gaf architectuur vooral gestalte aan een geheel van sociale, economische en ideële betrekkingen. Maar juist de ontwikkeling van de techniek had een bepalende invloed op deze architectuur van sociale condities. En in het huidige tijdperk, zijn sociale condities minder belangrijk geworden en is de techniek alleen verantwoordelijk voor nieuwe architectonische vormen.

12.40 uur Miriam van de Kamp – Gemeente Zoetermeer, voorheen onderzoeker Centre for Modern Urban Studies Universiteit Leiden

Voor haar boek De veerkracht van wijken (2014) deed Miriam van de Kamp onderzoek naar de ontwikkeling van het Haagse Regentessekwartier. In deze presentatie gaat zij in op hoe de wijk ontstond aan het eind van 19de eeuw, hoe de bevolkingssamenstelling in de loop van de tijd veranderde en hoe de wijk na een mindere periode rond 2000 weer in trek raakte. Zij verbindt deze ontwikkeling met de sociale dynamiek in een stad en de opkomst van een kenniseconomie.

13.05 uur Wouter Tooren – Omgevingspsycholoog Bureau Eyckveld

Hoe stel je de kenniswerker centraal in het ontwerp van de stad? Wat zijn de behoeftes van de kenniswerker en hoe vertaalt dit zich in de ‘ideale kennisstad’? ‘De’ kenniswerker bestaat niet, want mensen kunnen veel verschillen in hun ruimtelijke behoeftes. Toch is het wel mogelijk verschillende type kenniswerkers te definiëren met verschillende behoeften. Wouter Tooren zal deze behoeften bespreken aan de hand van belangrijke omgevingspsychologische thema’s zoals de ervaring van controle, drukte en de diverse loopstromen door de stad. Deze thema’s worden uitgelegd aan de hand van ruimtelijke voorbeelden.

13.30 uur Dorte Kristensen – Architect directeur Atelier PRO Architekten

Behalve de Haagse Hogeschool ontwierp Atelier PRO veel basisscholen en middelbare scholen in Den Haag en elders in het land. Dorte Kristensen vertelt over het ontwerp en de (ver)bouw van scholen. Een optimaal ontworpen schoolgebouw moet ervoor zorgen dat leerlingen en studenten er prettig kunnen leren. Het klassieke schoolgebouw zal evolueren in een onderwijslandschap dat een leven lang leren mogelijk maakt en inspeelt op de activiteiten die nodig zijn bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Dit vergt een andere manier van denken over onderwijsgebouwen.